Yngres.

Yngres er for deg som går i 5.klasse eller over. Vi har andakt, aktiviteter, matlaging, utlodning mm.

Velkommen!

Program våren 2024.

Vi starter opp med Yngres onsdag 24. januar kl. 17.30.

JANUAR.

Onsdag 23, kl. 17.30

FEBRUAR

Onsdag 7, kl. 17.30 Bingo (maks. kr. 40).

Onsdag 21, kl. 17.30. Besøk av Magne Vatland

MARS.

Onsdag 6, kl. 17.30

Onsdag 20, kl. 17.30

APRIL.

Onsdag 3, kl. 17.30 Utlodning. (maks. kr. 40)

Onsdag 17, kl. 17.30

MAI.

Tirsdag 7, kl. 17.30 Dessertkveld. Hele familien velkommen.

Onsdag 15, kl. 17.30. Besøk av Kari Anne Vatland