August

Torsdag 15, kl. 19.30:         Bønnemøte.

Torsdag 22, kl. 19.30:         Bønnemøte.

Søndag 25,  kl. 11.00:         Møte Sarepta. Tale av Hans Bergane

Torsdag 29, kl. 19.30:         Bønnemøte

 

September

Søndag 1, kl. 18.00:            Høstfest. Tale av Willy Mæland.

.                                              Sang: Leif Rune Drivdal

Onsdag 4, kl. 11.00:            Formiddagstreff v/Steinar Harestad

Torsdag 5, kl. 19.30:           Nattverdmøte.

Tirsdag 24 –

Søndag 29:                           Møter NLM. Taler: Stein Sandvik

 

Oktober

Torsdag 7, kl. 19.30:           Nattverdmøte.

Tirsdag 9, kl. 11.00:            Formiddagstreff v/Kjell Trodahl

Tirsdag 15, kl. 19.00:          Bibeltimer v/Magne Birkedal

 

November

Fredag 1, kl. 19.30 :           Møte Indremisj. v/Rune Ludviksen

Lørdag 2, kl. 19.30 :           Møte Indremisj. v/Rune Ludviksen

Søndag 3, kl. 11.00 :           Møte Indremisj. v/Rune Ludviksen

Tirsdag 6, kl. 11.00:            Formiddagstreff v/Kjell Erfjord

Torsdag 7, kl. 19.30:           Nattverdmøte.

Fredag 22 –

Lørdag 23:                            Julemesse NLM. Taler: Ove Sandvik

 

Desember

Tirsdag 4, kl. 11.00:            Formiddagstreff v/Magne Birkedal

Søndag 29, kl. 18.00:          Julefest