+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Vi vil nå forsiktig starte opp med møtevirksomhet på Moi bedehus. Programmet blir noe forandret i forhold til opprinnelig plan – se web og annonser i “Agder”. Alle møter og virksomhet vil følge gjeldende Covid-19 forskrifter. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Juni

Torsdag 18, kl. 19.30:         Bønnemøte.

Søndag 21, kl. 11.00:          Søndagsmøte. Ove Sandvik. Sang av Kjell Trodal. Gave til misjonen

Torsdag 25, kl. 19.30:         Bønnemøte.