Desember

Onsdag 4, kl. 11.00:           Formiddagstreff v/Magne Birkedal

Torsdag 5, kl. 19.30:           Nattverdmøte.

Fredag 6, kl. 19.30:             Muslimmisjonen v/Eivind Flå

Søndag 8, kl. 11.00:            Muslimmisjonen v/Eivind Flå

Torsdag 12, kl. 19.30:         Bønnemøte.

Søndag 15, kl. 11.00:          Søndagsmøte.

Søndag 29, kl. 18.00:          Julefest

 

Januar 2020

Torsdag 2, kl. 19.30:           Nattverdmøte.

Mandag 6, kl. 19.00:          Israelsmøte.

Torsdag 9, kl. 19.30:           Bønnemøte

Lørdag 11, kl. 19.30:           Møte DVI, Roald Evensen

Søndag 12, kl. 11.00:          Møte DVI, Roald Evensen

Torsdag 16, kl. 19.00:         Bønnemøte

Søndag 19, kl. 11.00:          Søndagsmøte.

Torsdag 30, kl. 19.30:         Bønnemøte.