September

Søndag 1, kl. 18.00:            Høstfest. Tale av Willy Mæland.

.                                              Sang: Leif Rune Drivdal

Onsdag 4, kl. 11.00:            Formiddagstreff v/Steinar Harestad

Torsdag 5, kl. 19.30:           Nattverdmøte.

Søndag 8, kl. 11.00:           Søndagsmøte.

Torsdag 12, kl. 19.30:        Bønnemøte.

Søndag 15, kl. 11.00:         Søndagsmøte.

Torsdag 19, kl. 19.30:        Bønnemøte.

Tirsdag 24, kl. 19.30:         Møte NLM. Taler: Stein Sandvik.                                                                                Sang: Tone Alice og Hans Egil Rødland.

Onsdag 25, kl. 19.30:         Møte NLM. Taler: Stein Sandvik. Kollekt.                                                                  Sang: Moi Musikklag.

Torsdag 26, kl. 19.30:        Møte NLM. Taler: Stein Sandvik.                                                                                Sang: Kameratklubben.

Fredag 27, kl. 19.30:          Møte NLM. Taler: Ove Sandvik. Kollekt.                                                                    Sang: Kjell og Monica Nesgård.

Lørdag 28, kl. 19.30:         Møte NLM. Taler: Martin Lindhjem

Søndag 29, kl. 11.00:         Møte NLM. Taler: Stein Sandvik. Kollekt

Mandag 30, kl. 19.00:       Israelskveld.

 

Oktober

Torsdag 2, kl. 19.30:          Bønnemøte.

Onsdag 9, kl. 11.00:           Formiddagstreff v/Kjell Trodahl

Torsdag 10, kl. 19.30:        Nattverdmøte.

Søndag 13, kl. 11.00:          Søndagsmøte.

Tirsdag 15, kl. 19.00:          Bibeltimer v/Magne Birkedal

Torsdag 17, kl. 19.30:         Bønnemøte.

Søndag 20, kl. 11.00           Søndagsmøte

Torsdag 24, kl. 19.30:         Bønnemøte.

Søndag 27, kl. 11.00           Søndagsmøte. Tormod Helland.

Mandag 28, kl. 19.00:        Israelskveld.

Torsdag 31, kl. 19.30:         Bønnemøte.

 

November

Fredag 1, kl. 19.30 :           Møte Indremisj. v/Rune Ludviksen

Lørdag 2, kl. 19.30 :           Møte Indremisj. v/Rune Ludviksen

Søndag 3, kl. 11.00 :           Møte Indremisj. v/Rune Ludviksen

Onsdag 6, kl. 11.00:            Formiddagstreff v/Kjell Erfjord

Torsdag 7, kl. 19.30:           Nattverdmøte.

Søndag 10, kl. 11.00:          Søndagsmøte.

Torsdag 14, kl. 19.30:         Bønnemøte

Fredag 22 –

Lørdag 23:                            Julemesse NLM. Taler: Ove Sandvik

Mandag 25, kl. 19.00:        Israelskveld.

Torsdag 28, kl. 19.30:         Bønnemøte.

 

Desember

Søndag 1, kl. 11.00:          Familiemøte. Ståle Handeland.

Onsdag 4, kl. 11.00:           Formiddagstreff v/Magne Birkedal

Torsdag 5, kl. 19.30:           Nattverdmøte.

Fredag 6, kl. 19.30:             Muslimmisjonen v/Eivind Flå

Lørdag 7, kl. 19.30:             Muslimmisjonen v/Eivind Flå

Søndag 8, kl. 11.00:            Muslimmisjonen v/Eivind Flå

Torsdag 12, kl. 19.30:         Bønnemøte.

Søndag 15, kl. 11.00:          Søndagsmøte.

Søndag 29, kl. 18.00:          Julefest