+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Alle møter og virksomhet vil følge gjeldende Covid-19 forskrifter. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

April   

Torsdag 8, kl. 19.30:           Bønnemøte

Søndag 11, kl. 11.00:         *** Avlyst *** Søndagsmøte. 

Onsdag 14, kl. 19.30:        *** Avlyst *** Møte Moi Indremisj. v/Edvard Foss

Torsdag 15, kl. 19.30:      *** Avlyst *** Møte Moi Indremisj. v/Edvard Foss

Fredag 16, kl. 19.30:        *** Avlyst *** Møte Moi Indremisj. v/Edvard Foss.

Lørdag 17, kl. 19.30:        *** Avlyst *** Møte Moi Indremisj. v/Edvard Foss.

Søndag 18, kl. 11.00:      *** Avlyst *** Møte Moi Indremisj. v/Edvard Foss.

Torsdag 22, kl. 19.30:        Bønnemøte

Fredag 23, kl. 19.30:          Møte Indremisj. v/Rune Ludvigsen

Lørdag 24, kl. 19.30:          Møte Indremisj. v/Rune Ludvigsen

Søndag 25, kl. 11.00:          Møte Indremisj. v/Rune Ludvigsen

Mandag 26, kl. 19.00:        Israelsmøte

Torsdag 29, kl. 19.30:         Bønnemøte

 

Mai

Søndag 2, kl. 11.00:             Søndagsmøte.

Onsdag 5, kl. 11.00:            Formiddagstreff.

Torsdag 6, kl. 19.30:           Nattverdmøte.

Mandag 17, kl. 18.00:         Nasjonalfest. Bjørn I. Bryggeså

Torsdag 20, kl. 19.30:         Bønnemøte

Torsdag 27, kl. 19.30:         Bønnemøte

Søndag 30, kl. 11.00:          Søndagsmøte

Mandag 31, kl. 19.00:         Israelsmøte