Juni

Søndag 23, kl. 11.00:          NB! Ikke Søndagsmøte (feil i Agder).

Torsdag 27, kl. 19.30:         Bønnemøte.

 

August

Torsdag 8, kl. 19.30:           Nattverdmøte.

Torsdag 15, kl. 19.30:         Bønnemøte.

Torsdag 22, kl. 19.30:         Bønnemøte.

Torsdag 29, kl. 19.30:         Bønnemøte

 

September

Søndag 1, kl. 18.00:            Høstfest.

Torsdag 5, kl. 19.30:           Nattverdmøte.

Tirsdag 24 –

Søndag 29:                           Møter NLM. Taler: Stein Sandvik

 

Oktober

Torsdag 7, kl. 19.30:           Nattverdmøte.

 

November

Torsdag 7, kl. 19.30:           Nattverdmøte.

Fredag 22 –

Lørdag 23:                            Julemesse NLM. Taler: Ove Sandvik

 

Desember

Søndag 29, kl. 18.00:          Julefest