+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Alle møter og virksomhet vil følge gjeldende Covid-19 forskrifter. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Oktober

Mandag 26, kl. 19.00:         Israelsmøte. 

Torsdag 29, kl. 19.30:         Bønnemøte.

 

November

Søndag 1, kl. 11.00:             Søndagsmøte. Ole A. Meling

Torsdag 5, kl. 19.30:           Nattverdmøte.

Søndag 8, kl. 11.00:             Søndagsmøte.

Torsdag 12, kl. 19.30:         Bønnemøte

Fredag 20 –

Lørdag 21:                             Julebasar NLM. Tale og sang:

.                                               Gaute Melberg m/døtre

Torsdag 26, kl. 19.30:         Bønnemøte.

Søndag 29, kl. 11.00:          Søndagsmøte

 

Desember

Torsdag 3, kl. 19.30:           Nattverdmøte

Søndag 6, kl. 11.00:             Søndagsmøte.

Mandag 7, kl. 19.00:           Israelsmøte.

Torsdag 10, kl. 19.30:         Bønnemøte.

Søndag 13, kl. 11.00:          Søndagsmøte.

Tirsdag 29, kl. 18.00:           Julefest. Jørgen Tønnessen