+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Alle møter og virksomhet vil følge gjeldende Covid-19 forskrifter. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

August

Torsdag 12, kl. 19.30:         Nattverdmøte.

Torsdag 19, kl. 19.30:         Bønnemøte.

Torsdag 26, kl. 19.30:         Bønnemøte.

Søndag 29, kl. 11.00:          Søndagsmøte. Indremisjonen. Finnmarksarbeidet.

                                                v/Jorunn og Olav Eikemo. Kollekt

 

September

Onsdag 1, kl. 11.00:            Formiddagstreff.

Torsdag 2, kl. 19.30:           Nattverdmøte.

Søndag 5, kl. 18.00:             Høstsamling.

Torsdag 9, kl. 19.30:           Bønnemøte

Søndag 12, kl. 11.00:          Søndagsmøte

Torsdag 16, kl. 19.30:         Bønnemøte

Tirsdag 21 –

Søndag 26:                            Møter NLM. Magne Vatland

Mandag 27, kl. 19.00:         Israelsmøte

Torsdag 30, kl. 19.30:         Bønnemøte.

 

Oktober

Onsdag 6, kl. 11.00:            Formiddagstreff

Torsdag 7, kl. 19.30:           Nattverdmøte.

Søndag 10, kl. 11.00:          Søndagsmøte.

Torsdag 14, kl. 19.30:         Bønnemøte.

Onsdag 20 –

Søndag 24:                            Møter Indremisjonen Per Gunstein Nes

Mandag 25, kl. 19.00:         Israelsmøte

Torsdag 28, kl. 19.30:         Bønnemøte.

Søndag 31, kl. 11.00:          Søndagsmøte.

 

November

Torsdag 4, kl. 19.30:           Nattverdmøte.

Søndag 7, kl. 11.00:             Søndagsmøte.

Torsdag 11, kl. 19.30:         Bønnemøte

Fredag 19 –

Lørdag 20:                             Julemesse NLM. Martin Lindhjem og Gaute        Melberg.

Torsdag 25, kl. 19.30:         Bønnemøte.

Søndag 28, kl. 11.00:          Søndagsmøte

Mandag 29, kl. 19.00:         Israelsmøte

 

Desember

Torsdag 2, kl. 19.30:           Nattverdmøte

Søndag 5, kl. 11.00:             Søndagsmøte.

Torsdag 9, kl. 19.30:           Bønnemøte.

Søndag 12, kl. 11.00:          Søndagsmøte.

Torsdag 16, kl. 19.30:         Bønnemøte.

Tirsdag 28, kl. 18.00:           Julefest. Marie Hornnes