+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Alle møter og virksomhet vil følge gjeldende Covid-19 forskrifter. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

August

Søndag 2, kl. 11.00:             Søndagsmøte. v/Holger Kjølvik. Dåp.

Torsdag 13, kl. 19.30:         Bønnemøte.

Tirsdag 18, kl. 19.30:          Møte Sarepta v/Ole A. Meling. Kollekt.

Torsdag 20, kl. 19.30:         Nattverdmøte.

Søndag 25, kl. 11.00:          Søndagsmøte

Torsdag 23, kl. 19.30:         Bønnemøte.

Mandag 31, kl. 19.00:         Israelsmøte.

 

September

Onsdag 2, kl. 11.00:            Formiddagstreff.

Torsdag 3, kl. 19.30:           Nattverdmøte.

Søndag 6, kl. 18.00:             Høstfest. Tale av Martin Lindhjem

Torsdag 10, kl. 19.30:         Bønnemøte

Søndag 13, kl. 11.00:          Søndagsmøte. v/Jørgen Tønnessen. Dåp

Tirsdag 15 –

Lørdag 19:                             Møter NLM. v/Kjell Dahlene.

.                                                Tema: «Som i Noas dager»

Søndag 20, kl. 11.00:          Søndagsmøte v/Kjell Trodal

Torsdag 24, kl. 19.30:         Bønnemøte.

Mandag 28, kl. 19.00:         Israelsmøte.